29 ŞUBAT 2020 TMGD VE SRC 5 SINAVI İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU

Bilindiği üzere, 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan TMGD ve SRC-5 Sınavı sonuçları 10 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliği ve Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki yeterlilik Eğitimi Yönergesi kapsamında yasal süresi içerisinde sınava yapılan yazılı itirazlar Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. Buna göre;

 

1.    TMGD ADR, RID+IMDG Kod ile ilgili itiraz dilekçelerinde belirtilen;

 

·   TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 20 nci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 33 uncu soru),

·   TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 31 inci sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 10 uncu soru)

·   TMGD-ADR A soru kitapçığındaki 36 ncı sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 17 nci soru),

·   TMGD-RID+IMDG Kod A soru kitapçığındaki 4 üncü sorunun (B kitapçığında ise aynı soruya karşılık gelen 13 üncü soru)

 

yapılan inceleme sonucunda hatalı olduğu tespit edilmiştir. Sınava katılanların tümünün bu soruları doğru cevaplandırdığı kabul edilmiştir. Bu sorulardan daha önce puan almayan tüm adaylara soruların puanları olumlu olarak yansıtılmıştır. Sonuçlara e-devlet sisteminden ulaşılabilir.

 

2. TMDG Sınavına yönelik itiraz dilekçelerinde belirtilen diğer sorularla ilgili yapılan incelemede ise; sınava girenleri yanlış sonuca götürecek nitelikte bir hata tespit edilmemiştir.

 

3.  TMGD ve SRC 5 Sınavına girip cevap kağıdının tekrar değerlendirilmesini talep edenler ile cevap kağıdında boş soru bırakmadığını veya kitapçık türünü işaretlediğini iddia edenlerin cevap kağıtlarının tekrar incelenmesi neticesinde herhangi bir maddi hataya rastlanmamıştır.

 

4.  Sınavda salon görevlileri tarafından tutulan tutanakla sınav kurallarına uymadıkları tespit edilen 3 kişinin sınavı iptal edilmiştir. Bu konuda itirazlar, sınav kuralları ve salon sınav tutanaklarına dayanılarak uygun görülmemiştir.

 

5. Sınav sonuç duyurusunda da belirtildiği üzer itiraz dilekçelerine yazılı cevap verilmeyecektir.

 

DUYURULUR.