Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Yayımlanmıştır.

Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge Yayımlanmıştır.

 

Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi” ile tehlikeli yüklerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunmak isteyen işletmelerin tehlikeli yük deniz gözetim yetki belgesi almaları ve bu işletmelerde tehlikeli yüklerle ilgili gözetim hizmetinde bulunacak kişilerin Genel Müdürlüğümüzden yetki almalarına ilişkin hususlar belirlenmiştir.

Görülen lüzum üzerine anılan Yönergede 28/2/2020 tarihli ve 15324 sayılı Bakan Olur’u ile değişiklik yapılmıştır.

Yönergenin son hali www.tmkt.gov.tr web adresinde Mevzuat-Yönergeler bölümünde erişime sunulmuştur.