Muayene Merkezlerinde Görevli TSE İnceleme Uzmanları ile Yapılan Toplantı

Başlangıç. 05 Ekim 2019
Bitiş. 05 Ekim 2019
Bakanlığımız tarafından yayımlanan Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınmasında kullanılan araç ve üst yapıların teknik muayenelerinin gerçekleştirildiği Muayene Merkezlerinin yetkilendirilmesi yapılmaktadır. Bakanlığımız ile Türk Standardları Enstitüsü arasında 6 Mart 2013 tarihinde imzalanmış olan protokol kapsamında Muayene Merkezlerinde onay, sertifikalandırma ve muayene işlemlerini yapmak üzere TSE yetkilendirilmiştir. Bu işlemlerin doğru, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasının temini açısından, Bakanlığımız, TSE ve TSE’nin muayene merkezi inceleme uzmanları ile 05.10.2019 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü merkez binasında bulunan Teknik Kurul Toplantı Salonunda bir toplantı tertip edilmiştir.

Toplantıya; Genel Müdürlüğümüzden Teknik Muayene ve Denetim Dairesi Başkanlığı yönetici ve personeli,  Türk Standartları Enstitüsü merkez teşkilatı yönetici ve personeli ile Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğüne bağlı olarak Muayene Merkezlerinde görev yapan 32 TSE inceleme uzmanı katılım sağlamıştır. 

Toplantı; Muayene Merkezlerinde yapılan iş ve işlemlerde uygulama birlikteliğini sağlamak, karşılaşılan problemleri dinlemek ve çözüm bulmak, güncel mevzuat, talimatlar ile teknik eğitimlerin tamamlanması için yapılmıştır.  

Toplantıda Genel Müdürlüğümüzden, Teknik Muayene ve Denetim Daire Başkanı Sn. Kadir Erkan’da bir sunum yapmıştır. Yapılan sunumda; Bakanlığımız tarafından yapılacak denetimlerde dikkat edilecek hususlar ile önceki denetimlerde karşılaşılan problemlere dikkat çekilmiş ve tedbir alınması istenmiştir. Ayrıca, TSE personelinin Muayene Merkezleri ile vatandaşlarla olan münasebetlerde dikkat edilmesi gerekli hususlarda da bilgilendirme yapılmıştır. 

Toplantı, TSE Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanı Sn. Ali Bengi’nin kapanış konuşması ile bitirilmiştir. 

Fotoğraflar