Taşınabilir Basınçlı Kaplarla İlgili Sektör Temsilcileriyle Yapılan Çalıştay

Başlangıç. 25 Temmuz 2019
Bitiş. 26 Ağustos 2019
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar kapsamında Onaylanmış Kuruluşlarca yürütülen faaliyetlerin (Tasarım/Tip Onay, Muayene, Kurum İçi Muayene Hizmetleri) Bakanlığımızca ADR kapsamında yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ (TL) tarafından yapılması gerektiği hususunda sektöre bilgilendirilme yapılması için 25.07.2019 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü Gebze Kalite Kampüsünde bir çalıştay tertip edilmiştir.

TSE Gebze Kalite Kampüsü’nde gerçekleştirilen çalıştaya Bakanlığımızdan Teknik Muayene ve Denetim Dairesi Başkanı Kadir ERKAN, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Mehmet AKBAŞ; Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) Genel Sekreter Teknik Yardımcısı İlhami AKTÜRK, Marmara Bölge Koordinatörü  Hüseyin TAŞAN, Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü’nden Öncü ALPER, Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkez Başkan Vekili Mustafa UZ, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ’den (TL) Endüstri ve Belgelendirme Sektörü Direktörü Ayfer ADIGÜZEL, Endüstriyel Hizmetler Bölümü Müdürü V. Gökmen GÜFER, Endüstri ve Belgelendirme Sektörü Belgelendirme Birimi Yöneticisi Nurdan ERGAN, Muayene Uzmanları Yiğit ONUK ve Adem AKGÜN katılmışlardır.

Çalıştaya ülkemizdeki tüp ve tank üreticilerinden 56 firma yetkilisi katılım sağlamıştır. Çalıştaya ayrıca, sınai ve LPG sektör temsilcileri de katılım sağlamışlardır. Çalıştayda; uluslararası ADR Anlaşması ve Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’nin (TPED) çeliştiği noktalar ele alınmış, Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulamaları arasındaki farklılıklar dile getirilmiştir. ADR’nin uluslararası bir anlaşma olması ve TPED’in bu anlaşma ile bazı noktalarda çelişen bir yönetmelik olması nedeniyle Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılarının aldığı ortak kararla TPED Yönetmeliği’nin kaldırılmasına karar verildiği sektör temsilcileri ile paylaşılmıştır. Sektör temsilcilerine bundan sonraki süreçte ADR mevzuatına göre tip onay sertifikalandırma, ilk ve periyodik test ve muayeneler ile Kurum İçi Yetkilendirme işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda sunumlar yapılmıştır. 

Sektör temsilcilerine ayrıca, taşınabilir basınçlı ekipmanlar ile ilgili gerek Bakanlığımız gerekse de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatın uygulanması sırasında oluşan karışıklıkların önlenmesi, vatandaş ve sanayicilerimizin mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması, gereksiz yere ülkemizden döviz çıkışının önlenmesi ve bu konuda yapılacak iş ve işlemlerin uluslararası ADR Anlaşmasına uygun yapılabilmesi için bu uygulamaların hayata geçirildiği izah edilmiştir.

Bakanlığımız tarafından toplantıya katılan işletmelere ayrıca, ADR kapsamında diğer mevzuat hükümleri hakkında bilgi verilmiş ve işlemlerin yükümlülükleri izah edilmiştir. Sektör yetkililerinin soru ve görüşlerinin de not edildiği çalıştay son derece faydalı olmuş, tüm taraflar bir araya getirilerek yanlış anlaşılmalar ortadan kaldırılmış ve yükümlülükleri birinci ağızdan kendilerine hatırlatılmıştır.

Fotoğraflar