Bozulabilir Gıda Maddesi Taşımacılığı ve AB Teknik Yardım Projesi

Ülkemiz, ATP Anlaşması’na 25 Nisan 2012 tarihinde taraf olmuştur. 2015 yılında, Anlaşma’nın uyumlaştırma çalışmalarını yürütmek ve ATP test ve sertifikalandırma sistemini kurmak üzere Genel Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda, yalıtımlı ekipmanların (Yarı-Römork) ısı iletim katsayısını ölçen ve bu doğrultuda 6 yıl süre ile geçerli ATP Uygunluk Belgesi düzenlenmesini sağlayan testlerin gerçekleştirileceği 3 adet ATP Tip Onay Test İstasyonu’nun (OTOKAR, TIRSAN ve STEST) akreditasyonunu gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, yurt dışında gerçekleştirilen bu testler artık ülkemizde yapılabilmektedir. Diğer taraftan, İzmir, Hatay, Kocaeli (2), Sakarya ve Mersin illerimizde kurulan toplamda 8 adet ATP Periyodik Test Merkezleri’nin akreditasyonu da TSE tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu merkezlerin tüm ülke sathına yaygınlaştırılması sağlanacaktır. TSE, çevrimiçi altyapısını tamamlamış olup ATP’ye ilişkin tüm iş ve işlemlerin takibi, başvurular, sertifika üretimi, ücretlendirme ve ödemeler internet üzerinden sorunsuz olarak gerçekleştirilmektedir.

Günümüz itibariyle, yaklaşık 1400 adet ulusal ATP Uygunluk Sertifikası üretilmiş olup 18 adet de tip onay testi gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde, başta komşu ülkeler olmak üzere yakın bölge ülkelerinde üretilen ATP’ye uyumlu yalıtımlı ekipmanların bu test merkezlerimizde test edilmesi yönünde uluslararası platformlarda girişimlerimiz devam etmektedir.

Yol kenarı denetimlerinin yapılması, Bakanlığımız personeli başta olmak üzere, polis, jandarma ve gümrük personelinin eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ile yurtiçi bozulabilir gıda maddesi taşımacılığında ATP kurallarının uygulanması amacıyla AB’den teknik destek alınmıştır. Söz konusu projenin Ön İhale İlanı 28.01.2019 tarihinde yayınlanmıştır. PRAG İhale Prosedürleri gereği bir projenin İhale İlanı, Ön İhale İlanı yayın tarihinden en az bir (1) en fazla on iki (12) ay sonra yayımlanmalıdır.

Fotoğraflar