Tehlikeli Madde Eğitimleri TÜMEDEF Çalıştayında Gündeme Geldi

Antalya’da 3-5 Nisan 2018 tarihlerinde  “Tüm Eğitim Denekleri Federasyonu (TÜMEDEF) tarafından “Eğitimli Sürücü Güvenli Toplum” teması ile gerçekleştirilen Çalıştaya Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım sağlanmıştır.

Eğitim Kurumlarının temsilcilerinin katıldığı Çalıştayda, tehlikeli madde taşımacılığı alanında verilen eğitimler konulu bir oturum düzenlenmiştir. Söz konusu oturumda Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar ile eğitim kuruluşlarına yönelik beklenti ve tavsiyeler vurgulanmıştır.

Toplantıda eğitim kuruluşlarınca; tehlikeli madde eğitimleri konusunda Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalardan dolayı olumlu görüşler dile getirilmiş, yapıcı öneriler tarafımıza aktarılmıştır.