Ulaştırma Bölge Müdürlükleriyle İstişare ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Ulaştırma Bölge Müdürlüklerince Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün faaliyet alanına giren konularda, yürütülen iş ve işlemlere ilişkin İstişare ve Koordinasyon Toplantısı 29-30 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Genel Müdür Sayın Cem Murat YILDIRIM başkanlığında, Daire Başkanı Giray YÜKSEL ve 13 Bölge Müdürünün eksiksiz katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; Bölge Müdürlüklerince Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda  yürütülen karayolu ile tehlikeli yük taşımacılığına dair denetim ve belgelendirme faaliyetlerine yönelik; 2018 yılı değerlendirmeleri ve 2019 yılı hedefleri gözden geçirildi.

Genel Müdür Sayın Cem Murat YILDIRIM tarafından; Bölge  Müdürlüklerinde görev yapan personele, tehlikeli maddelerle ilgili denetim ve belgelendirme konularında teknik kabiliyetlerinin yükseltilmesi, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve faaliyetlerde etkinliğin artırılması amacıyla düzenlenen Teknik Eğitimlerin başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Her bir Bölge Müdürü tarafından yürütülen iş ve işlemlere yönelik kapsamlı sunumlar yapıldı, 2019 yılı planlamaları ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Bölge Müdürlüklerinin son aylarda gerçekleştirilen denetim ve belgelendirme faaliyetlerindeki artışa dikkat çekildi, sektörün kayıt altına alınması, yoğun bir şekilde uygulanmakta olan denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Fotoğraflar