Muayene Merkezleri

Bakanlığımız ile Türk Standardları Enstitüsü arasında 2013 yılında imzalanan Protokol gereğince; tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçların dönemsel teknik muayeneleri ile araç üst yapılarının ara, periyodik ve istinai muayeneleri Bakanlığımızca Onay Kuruluş olarak yetkilendirilen TSE tarafından gerçekleştirilmektedir.

Protokol gereğince, söz konusu muayene faaliyetlerini yürütmek üzere TSE’nin alt yüklenicisi olarak faaliyet gösteren Muayene Merkezleri, Üretici Firmalar ve Araç Kontrol Merkezleri (AKM)’nin unvan, adres, iletişim bilgileri aşağıdaki listelerde yer almaktadır;

TANK MUAYENELERİ İÇİN:

Sabit tank taşıyan araçlarda ADR Araç Uygunluk/Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenebilmesi için ön şart tank muayenesidir.

  1. Tank muayeneleri için Bakanlığımızca yetkilendirilen muayene merkezlerinden randevu alınması gerekmektedir.
  2. 1 Ocak 2015’den önce üretilmiş eski araç ve tankların muayeneleri (Taşıt Uygunluk İncelemeleri) ile sınırlı olmak üzere muayene merkezi bulunmayan illerde Bakanlığımızca yetkilendirilmiş üretici firmalarda TSE uzmanı gözetiminde muayene işlemi gerçekleştirilecektir. Söz konusu üreticilerden randevu alınması gerekmektedir.

ARAÇ İNCELEMELERİ İÇİN:

  1. Aracın bulunduğu ilde bir muayene merkezi mevcutsa, araç başvuru işlemleri muayene merkezleri tarafından yapılacaktır. Araç muayene işlemleri için muayene merkezlerinden randevu alınması gerekmektedir.
  2. Bulundukları bölgede muayene merkezi bulunmayan firmalar, araçlarının sayısına bakılmaksızın doğrudan TSE’nin internet adresi “tmt.tse.org.tr” üstünden başvuruda bulunup, TSE’den uzman talep edebilirler. Bu kapsamdaki araç incelemeleri, TSE-AKM'ler veya gezici ekipler tarafından yürütülmektedir.
  3. 5’den fazla araca sahip firmalar kendi bölgelerinde muayene merkezi bulunsa bile yalnızca araç inceleme için TSE’ye doğrudan başvuruda bulunup, uzman talep edebilirler.