Yönergeler

Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında YönergeTehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesi (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)Tehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönergeTehlikeli Yüklere İlişkin Deniz Ticareti Gözetim Hizmeti YönergesiTehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk YönergesiIMDG Kod Eğitim Seminerlerine İlişkin YönergeTaşıma İşleri Organizatörlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi ve Belgesi YönergesiTehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönergeHavayoluyla Tehlikeli Madde Taşıma Yetki Belgesi Düzenlenmesi Hakkında YönergeDenizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim ve Özel İzin YönergesiDenizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında YönergeTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında YönergeTehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Eğitim YönergesiDemiryolu Taşımalarında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında YönergeTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında YönergeTehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Eğitim YönergesiRadyoaktif Madde İçeren Paketlerin Havaalanlarında Geçici Depolanmasına Dair YönergeKarayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şöförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi